Dostawa

  • Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takich okolicznościach Kupujący jest niezwłocznie informowany przez pracownika sklepu Browar Jastrzębie o innym terminie dostawy towaru.

  • Zamawiane produkty dostarczamy firmami kurierskimi na terenie całej Polski.

  • Orientacyjny koszt wysyłki kształtuje się następująco: 

 

Waga

 

Koszty przesyłki  

od 1 kg – 31 kg

20 zł

powyżej 31 kg indywidualnie
   
wysyłka za granicę indywidualnie

 

Podane ceny transportu są cenami za 1 sztukę towaru na terenie całego kraju

  • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania prawo własności towaru przechodzi na kupującego oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia mechanicznego.

 

  • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki W związku z powyższym zaleca się, aby Klient Sklepu przed odbiorem towaru od kuriera sprawdził czy przesyłka nie posiada ubytku czy uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku ich stwierdzenia, zaleca się sporządzenie wraz z kurierem protokółu na tą okoliczność, opisując stan przesyłki oraz możliwe okoliczności powstania szkody.

 

  • W przypadku płatności za pobraniem jest doliczona kwota ubezpieczenia pieniędzy przez daną firmę kurierską. Wysokość tej kwoty ustalamy indywidualnie z klientem, z uwagi na różne stawki kurierów oraz na wysokość kwoty jaka jest kurierowi przekazywana.