Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Browar Jastrzębie

 

Drodzy Użytkownicy

Dbając o Państwa prywatność chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług posiadali pełną wiedzę o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, obowiązujących w naszym sklepie. Obowiązujące zasady przygotowane zostały z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje:

 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej: Administrator)

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Browar Jastrzębie spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. Leśna 15, KRS: 0000691638, NIP: 222-090-32-48

 

2. Dane Osobowe i Prywatność

Zakładając Konto Klienta oraz korzystając z naszych usług, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z prowadzeniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych (Usługi).3. Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na jakie usługi wyrazicie Państwo zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Prowadzenia Konta Klienta

 2. Realizacji Państwa zamówień

 3. Przesyłania newslettera4. Podstawa przetwarzania:

Podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 1. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 2. Ciążący na Sklepie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 3. Państwa zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 4. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)5. Podanie danych:

Udostępnianie Administratorowi Państwa danych osobowych odbywa się dobrowolne i każdorazowo poprzedzone jest wyrażeniem zgody na ich udostępnienie, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.5. Skutki odmowy udostępnienia danych osobowych:

W zależności od tego, w jakim celu konieczne jest udostępnienie Państwa danych osobowych, skutkami takiej odmowy mogą być:

 1. brak możliwości założenia Konta Klienta w Sklepie

 2. brak możliwości korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Sklep

 3. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 4. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie6. Możliwość cofnięcia zgody:

Zgodnie z RODO macie Państwo prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: zamówienia.sklep@browarjastrzebie.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

7. Profilowanie

Celem pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb i ułatwienia poznania oferty naszego Sklepu, w ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, w oparciu o udostępnianie przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób, każdorazowo zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody. Wyrażoną zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

8. Okres przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną. W zależności od tego jaka podstawa przetwarzania danych będzie miała zastosowanie w danym przypadku i jakie zdarzenie nastąpi najpóźniej, okres przetwarzania danych osobowych upłynie z chwilą, kiedy:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych

 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

 3. cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa i dostępnymi możliwościami technicznymi, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

10. Uprawnienia w zakresie udostępnionych danych osobowych

W związku z udostępnieniem Administratorowi swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych

 2. żądania ich sprostowania

 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych

 4. żądania ograniczenia przetwarzania

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 6. żądania przeniesienia danych do innego administratora

Celem skorzystania z któregokolwiek z w/w praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: zamówienia.sklep@browarjastrzebie.pl W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Pliki cookies

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu. Korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki internetowej, w każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. zapamiętywania informacji o Państwa sesji

 2. statystycznym

 3. marketingowym

 4. udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możecie Państwo skorzystać z pliku pomocy używanej przez Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat możecie Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Nie wyłączenie wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie.

 

12. Podmioty, którym powierzone mogą zostać udostępnione dane osobowe

Celem zapewnienia Państwu najwyższego poziomu usług i najkorzystniejszych cen, w prowadzonej działalności korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym powierzone może zostać przetwarzanie Państwa danych. Poniżej przedstawiamy lista kategorii tych podmiotów:

 1. podmiot realizujący dostawę towarów,

 2. dostawca płatności,

 3. biuro rachunkowe,

 4. hostingodawca,

 5. podmiot odpowiedzialny za optymalizację Sklepu,

 6. osoby współpracujące ze Sklepem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

 7. dostawca oprogramowania wykorzystywanego w prowadzeniu działalności (np. oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego),

 8. podmiot zapewniający wsparcie techniczne Sklepu,

 9. podmiot zapewniający system mailingowy,

 10. podmiot zapewniający usługi marketingowe,

 11. portale społecznościowe

 

13. Przekazywanie danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza UE

W związku z tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowe może być powierzone również podmiotom mającym siedzibę poza Unią Europejską, właściwy poziom ochrony Państwa danych zostanie zapewniony poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE - USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

 

14. Kontakt z Administratorem

Celem skorzystania z Państwa uprawnień dotyczących danych osobowych lub uzyskania jakiejkolwiek informacji dotyczącej przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych, kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamówienia.sklep@browarjastrzebie.pl